• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

GDPR

UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Du vil få en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning med information mht. om vi vil opbevare den. Uopfordrede ansøgninger gemmes i 2 år, hvorefter de slettes. Sletning og redigering kan til enhver tid ske ved henvendelse til den partner, du har sendt ansøgningen til. Ansøgninger opbevares ikke på print.


Bliver du på et tidspunkt relevant i forbindelse med et job, vil vi indhente accept til at videregive dit CV til vores kunde, hvorefter processen vil forløbe jf. nedenfor.

ANSØGNINGER, HVOR KANDIDATEN IKKE GÅR VIDERE I PROCESSEN
Modtagelse af alle CV’er bekræftes med besked om, at vi vil vende tilbage, når vi har et overblik. Vurderes det, at du ikke går videre i processen gives afslag med information om, at ansøgningen opbevares i 2 år, hvorefter den slettes. Sletning og redigering kan til enhver tid ske ved henvendelse til den partner, du har sendt ansøgningen til. Ansøgninger opbevares ikke på print.

ANSØGNINGER, HVOR KANDIDATEN GÅR VIDERE I PROCESSEN
Vurderes det, at du skal i spil til jobbet, vil vi indhente accept til at videregive CV og testresultater til vores kunde.

CV og testresultater mailes i fb med præsentation for ansættende virksomhed, som herefter overtager ansvaret for overholdelse af reglerne om behandling af persondata. Materialet printes af os kun i forbindelse med præsentationen og makuleres umiddelbart efter.

Referencer indhentes kun på de(n) sidste kandidat(er). Det er dig selv, der kontakter referencerne, før vi kontakter dem.

Materiale vedrørende kandidater, der har været i proces, opbevares i 2 år, hvorefter de slettes. Sletning og redigering kan til enhver tid ske ved henvendelse til den partner, du har sendt ansøgningen til. Ansøgninger opbevares ikke på print.